04
jun

Queda publicat el llistat provisional de l’alumnat per a les aules de 2 i de 3 anys. Es pot consultar els llistats en el tauler d’anuncis de la secretaria del centre (edifici d’Educació Primària).

 

Les famílies que ho desitgen, podran presentar qualsevol reclamació davant la direcció del centres del 4 al 6 de juny.

 

En cas d’empats en la puntuació, es dirimiran aplicant els criteris establits en l’article 38 del Decret 40/2016, per la qual cosa es va realitzar un sorteig en acte públic el 14 de març de 2018 en la seu de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per obtindre la lletra del primer cognom a partir de la qual s’assignen les places. La lletra que ha resultat insaculada ha sigut la U.

 

El pròxim dimecres 13 de juny es publicarà el llistat definitiu.