09
may

Es recorda que l’horari lectiu a partir del dilluns 3 de juny serà de 9 a 13 hores.

Els xiquets i les xiquetes que es queden al menjador es recolliran entre les 14.30 i les 15 hores. No hi haurà activitats complementàries.

Respecte a l’ús del servei de menjador, és necessari avisar a la secretaria del centre, abans del divendres 17 de maig, únicament en els següents casos:

  • Si l’alumne/a es dóna d’alta per a dinar solament el mes de juny.
  • Si l’alumne/a es dóna de baixa del menjador per al mes de juny.

Les famílies que continuaran quedant-se al menjador durant el mes de juny no han d’informar de res.