28
nov

S’ha publicat el llistat provisional d’ajudes de transport per al curs 2017-2018. El llistat queda penjat en el tauler d’anuncis de la secretaria del centre, detallant-se l’alumnat que és beneficiari o no beneficiari. Si alguna família ha de formalitzar alguna al·legació, disposa de deu dies des de la seua publicació per a presentar-la a l’escola.