30
may

Com s’indica en el calendari de l’Ordre d’admissió per al curs 2019-2020, es publica a dia 30 de maig el llistat d’admissió en el tauler d’anuncis de la secretaria del centre, a l’edifici de Primària. El 12 de juny es publicarà el llistat definitiu d’admissió.

Les famílies interessades poden assistir al centre a comprovar les llistes, o bé accedir a l’enllaç que ha facilitat Conselleria per a vore les llistes:

https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/consultaresultado.do?metodo=result&ens=INFPRI

Potser quan s’entra a l’enllaç indica una alarma de perill, però s’ha de seguir accedint, i entrarà al formulari on s’especificarà el número de sol·licitud i el número de NIA, també la data de naixement.