full
border
#666666
https://www.ceipparemelchor.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.ceipparemelchor.com/
#e32120
style2

Trets d’identitat

Acollim infants, formem persones

El CEIP Pare Melchor és una escola valenciana, aconfessional, respectuosa amb totes les creences, participativa, democràtica, arrelada al medi natural i cultural, compensadora de desigualtats i educadora.

 

Defensa i promou les llibertats individuals i col·lectives. Compromesa amb el procés de normalització lingüística i cultural del poble valencià.

 

És una escola que educa per a la vida, activa, comprensiva i integradora, coeducativa que ensenya i prepara l’alumnat en la interculturalitat, el plurilingüisme i les noves tecnologies.

centre_infantil

Etapa Infantil

L’etapa infantil és un període clau que es desenvolupa entre els 3 i els 5 anys i per aquest motiu al Pare Melchor vetllem perquè els xiquets i les xiquetes es sentin acollits i estimats.

 

Atenem de forma personalitzada l’infant per poder-lo educar a partir dels seus centres d’interés i les seues potencialitats.

 

El joc i la interacció entre companys i mestres és l’inici i el fonament del treball que es du a terme diàriamient, tot valorant la importància de l’autonomia, els hàbits, els valors, l’ordre i la feina ben feta com a elements clau per afavorir el desenvolupament físic, emocional, intel·lectual i social.

centre_primaria

Etapa Primària

L’educació primària és el període que es desenvolupa entre els 6 i 12 anys -sis cursos-.

 

L’objectiu principal de l’Escola durant aquests anys és aconseguir les capacitats i habilitats necessàries per garantir amb èxit el futur, mitjançant:

 

– L’adquisició de diferents hàbits, que permeten el nostre alumnat ser autònom, conviure de forma positiva amb els altres i afavorir l’adquisició de nous projectes, aconseguint l’autonomia intel·lectual, social i moral, el desenvolupament integral del xiquet/a, per poder consolidar la seua identidad i adquirir consciència de les seues capacitats i limitacions.

 

– L’assoliment d’un tercer idioma com l’anglès que s’introdueix com a llengua vehicular dins de les diferents àrees del currículum, fomentant la conversa i comunicació, i creant les eines necessàries per poder afrontar el futur amb èxit.

 

– La innovació pedagògica, pissarra digital, ordinador amb accés a internet, canons de projecció, a tots els nivells educatius i aules per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

default
Carregant...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off