08
may

Seguint el procés d’admissió per al curs 2018-2019, s’ha de tenir en compte el calendari per tal de seguir el procés correctament:

 

A partir del 9 de maig: recollida de sobres amb la documentació necessària.

14 i 15 de maig: jornades de portes obertes.

Del 17 al 24 de maig: període de presentació de sol·licituds de matrícula.

4 de maig: publicació del llistat provisional d’alumnat admès i exclòs.

Del 4 al 6 de maig: període de reclamació davant de la direcció del centre.

13 de juny: publicació del llistat definitiu de l’alumnat admès i exclòs.

Del 13 al 15 de juny: al·legacions contra les llistes definitives, davant de la comissió d’escolarització.

Del 14 de juny al 2 de juliol: formalització de la matrícula al centre (obligatori).

 

En els sobres es trobarà la informació necessària que s’ha d’aportar durant el període de presentació de sol·licituds, així també com els documents que s’han de reomplir i els criteris que se segueixen per a la baremació dels punts.

 

Tota aquesta documentació es requerirà per a qualsevol nivell educatiu al que es vulga matricular, tant en l’etapa d’infantil (de 2 a 5 anys) com en l’etapa de primària (de 6 a 12 anys).

 

També es pot descarregar la documentació del sobre de matrícula des del següent enllaç per tal de conèixer la informació i la documentació requerida:

 

Contingut del sobre de matrícula.

 

Sempre es podrà acudir a la secretaria del centre per tal de resoldre qualsevol dubte o fer qualsevol aclariment.