09
sep

Encetem el curs, i amb ell encetem també el servei de menjador, i continuem amb la presència de l’empresa de menjador Mendoza Catering.

Durant el mes de setembre es repartirà una circular per a les famílies que vulguen fer ús del menjador a partir del mes d’octubre, així també sobre les activitats complementàries que es faran fins a les 17 hores.

És important informar que el preu ha variat respecte al curs passat, de manera que el preu diari (sense ajuda del menjador) és de 3,80 euros. En la informació de la circular s’exposa la manera de realitzar el pagament si es fa ús del menjador diàriament o bé de manera puntual mitjançant el pagament de tiquets, que serà de 4,25 euros diaris.

Recordar que l’horari del menjador a setembre és de 13 a 14:30 hores, podent arreplegar l’alumnat entre les 14:30 i les 15 hores. Per al mes d’octubre es donarà més informació.

Recordem que és molt important omplir la sol·licitud del servei de menjador amb les dades que es demanen i presentar-la a la secretaria del centre.

Model de sol·licitud de menjador.