17
jun

La Conselleria d’Educació ha publicat al DOGV 8.570 del 14 de juny de 2019 la Resolució d’11 de juny de la convocatòria d’ajudes de menjador i de transport per al curs 2019-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de juny al 3 de juliol, en horari de secretaria, dilluns, dimecres i divendres de 9 a 10.00 hores, dimarts i dijous de 9.30 a 14 hores.

Des del centre aconsellem que es llegisca detingudament les convocatòries per conèixer detalladament tots els requisits necessaris. S’ha tenir en compte les següents circumstàncies per a realitzar la sol·licitud per a les ajudes:

1. Les famílies que hagen presentat sol·licituds de menjador i/o de transport el curs passat, podran sol·licitar al centre educatiu un esborrany de sol·licitud (a partir del 18 de juny), on consten pregravades les dades que ja obren en poder d’aquesta administració. Si s’està d’acord amb l’esborrany, se signa l’esborrany i es presenta al centre. Aquest curs també es podrà fer alguna modificació sobre l’esborrany si és necessari.

2. Si és la primera vegada que presenten la sol·licitud, s’haurà de presentar al centre una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenar l’annex I i adjuntar fotocòpies dels DNI i la documentació acreditativa de circumstàncies sociofamiliars que siga necessària. Es presentarà una única sol·licitud en el cas que siguen alumnes de la mateixa unitat familiar.

Es recorda la importància de fer la Declaració de la Renda (fins el 30 de juny) per evitar que es denegue l’ajuda. També de documentar correctament, tal i com recull la resolució, les circumstàncies específiques. La Secretaria del centre serà molt estricta en aquest sentit i no s’acceptarà cap circumstància específica que no estiga degudament documentada. (Llegiu més avall l’enllaç “Ajuda i informació per completar i documentar correctament les ajudes”.

Es pot omplir la sol·licitud en aquest enllaç i imprimir-la completada: sol·licitud d’ajudes de menjador i de transport 2019-2020.

Es recomana llegir la següent documentació:

Informació per completar i documentar correctament les ajudes (valencià).

Información para completar y documentar correctamente las ayudas (castellano).

Les bases de la convocatòria les podeu llegir en els següents enllaços:

Ajudes a menjador escolar: RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020.

Ajudes a transport escolar: RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2019-2020.

La secretaria del centre resoldrà qualsevol dubte o aclariment necessari.