08
jun

La Conselleria d’Educació ha publicat al DOGV 8.313 del 8 de juny de 2018 la Resolució de la convocatòria d’ajudes de menjador i de transport per al curs 2018-2019. El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 al 29 de juny, en horari de secretaria, de 9 a 10.30 hores.

 

Des del centre aconsellem que es llegisca detingudament les convocatòries per conèixer detalladament tots els requisits necessaris. S’ha tenir en compte les següents circumstàncies per a realitzar la sol·licitud per a les ajudes:

 

1. Les famílies que hagen presentat sol·licituds de menjador i/o de transport el curs passat, podran sol·licitar al centre educatiu un esborrany de sol·licitud (a partir del 12 de juny), on consten pregravades les dades que ja obren en poder d’aquesta administració. Si s’està d’acord amb l’esborrany, se signa l’esborrany i es presenta al centre.

 

2. Si les dades d’algun alumne/a no són conformes en l’esborrany, o és la primera vegada que presenten la sol·licitud, s’haurà de presentar al centre una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenar l’annex I i adjuntar la documentació acreditativa. Es presentarà una única sol·licitud en el cas que siguen alumnes de la mateixa unitat familiar.

 

Es recorda la importància de fer la Declaració de la Renda (fins el 30 de juny) per evitar que es denegue l’ajuda. També de documentar correctament, tal i com recull la resolució, les circumstàncies específiques. La Secretaria del centre serà molt estricta en aquest sentit i no s’acceptarà cap circumstància específica que no estiga degudament documentada. (Llegiu més avall l’enllaç “Ajuda i informació per completar i documentar correctament les ajudes”.

 

Es pot omplir la sol·licitud en aquest enllaç i imprimir-la completada: sol·licitud menjador i transport 2018-2019.

 

Es recomana llegir la següent documentació:

 

Informació per completar i documentar correctament les ajudes (valencià).

 

Información para completar y documentar correctamente las ayudas (castellano).

 

Les bases de la convocatòria les podeu llegir en els següents enllaços:

 

Ajudes a menjador escolar: RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

 

Ajudes a transport escolar: RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019.

 

La secretaria del centre resoldrà qualsevol dubte o aclariment necessari.